SUPLETORNI ZATVOR U EVROPSKIM ZAKONODAVSTVIMA

Ključne reči: supletorni zatvor, alternative zatvoru, Engleska, Francuska, Nemačka, Škotska, Švedska

Apstrakt

U radu je analiziran institut zatvaranja u svrhe prinude dužnika na plaćanje novčane kazne izrečene zbog učinjenog krivičnog dela ili prekršaja. Konstatuje se da je sporna pravna priroda supletornog zatvora kao i kriminalno-politički razlozi zbog kojih se određuje. Autor upoređuje rešenja u nemačkom i francuskom zakonodavstvu i navodi iskustva u primeni supletornog zatvora u Nemačkoj, Švedskoj, Engleskoj i Velsu i Škotskoj. Nezavisno od kulturoloških osobenosti datih društava koje utiču na opredeljenje građana da plate novčanu kaznu, generalno se pokazuje efkasnijim prinudna naplata (iz zarade ili imovine dužnika) ili zamena radom u javnom interesu nego obavezna primena zatvora u svrhe prinude dužnika na plaćanje.

Objavljeno
2014-09-30
Kako citirati
Mrvić Petrović, N. (2014) SUPLETORNI ZATVOR U EVROPSKIM ZAKONODAVSTVIMA, Strani pravni život, 58(3), стр. 127-139. Available at: https://www.stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/221 (приступљено: 30 Новембар2022).
Sekcija
Originalni naučni rad