ПРАВНИ ПОЛОЖАЈ СУПРУЖНИКА ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ У ПОЈЕДИНИМ ЕВРОПСКИМ ПОСТКОМУНИСТИЧКИМ ЗЕМЉАМА

  • Aleksandra D. Višekruna, M.A. Дипломирани правник-мастер; истраживач приправник, Институт за упоредно право, Београд https://orcid.org/0000-0002-9944-8272
  • Miloš Stanić, M.A. Дипломирани правник-мастер;Истраживач приправник, Институт за упоредно право, Београд
Ključne reči: председник републике, супружник председника, европске земље, комунистички блок.

Apstrakt

У домаћој и страној литератури много се писало о правном положају председника у различитим државама, односно уставним системима. Међутим, правни положај супружника председника (председнице), бар колико је ауторима познато, није привукао толику пажњу. Управо је то подстакло ауторе да покушају да ову материју истраже и да на тај начин пруже подстицај за нека будућа проучавања. Предмет анализе су само неке европске земље, јер је намера била да се анализа ограничи на европске државе које су биле део тзв. комунистичког блока. Овакав избор делује логично, јер је управо и наша земља припадала овом миљеу. Рад је структуиран тако да се у уводном делу укратко и крајње уопштено приказује положај председника у овим земљама, у средишњем делу се наводе конкретна решења, док закључак представља покушај сублимације резултата до којих се дошло након спроведеног истраживања.

Objavljeno
2015-04-30
Kako citirati
Višekruna, A. и Stanić, M. (2015) ПРАВНИ ПОЛОЖАЈ СУПРУЖНИКА ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ У ПОЈЕДИНИМ ЕВРОПСКИМ ПОСТКОМУНИСТИЧКИМ ЗЕМЉАМА, Strani pravni život, 59(2), стр. 189-208. Available at: https://www.stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/187 (приступљено: 5 Децембар2022).
Sekcija
Pregledni naučni rad