ZABRANA UDRUŽENJA U NEMAČKOJ KAO OGRANIČENJE SLOBODE UDRUŽIVANJA

Ključne reči: zabrana udruženja, sloboda udruživanja, Osnovni zakon Nemačke

Apstrakt

Od donošenja Osnovnog zakona aktuelnost zabrane udruženja ne prestaje. Politički i verski pluralizam i moderni politički izazovi neprestano uskušavaju slobodu udruživanja i otvoreno društvo. Poučeni bolnim iskustvom sa propašću vajmarske demokratije, donosioci Osnovnog zakona su propisali nove osnove za zabranu. Time je institut zabrane udruženja pored dotadašnje krivičnopravne, dobio i novu, delimično političku komponentu. Zbog toga se institut zabrane udruženja nalazi na rizičnom prelazu između odbrane poretka i gušenja demokratije. U radu se analiziraju elementi zabrane udruženja i doprinosi se rasvetljavanju uloge ovog instituta u modernoj Nemačkoj.

Objavljeno
2015-08-31
Kako citirati
Mićović, S. (2015) ZABRANA UDRUŽENJA U NEMAČKOJ KAO OGRANIČENJE SLOBODE UDRUŽIVANJA, Strani pravni život, 59(3), стр. 149-166. Available at: https://www.stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/165 (приступљено: 26 Новембар2022).
Sekcija
Originalni naučni rad