UPOREDNA ANALIZA OSNOVNIH ELEMENATA FUNKCIONISANJA SISTEMA PENZIJSKOG OSIGURANJA

Ključne reči: socijalno osiguranje, penzijsko osiguranje, međugeneracijska solidarnosti, privatni penzijski fondovi, tri stuba penzijskog osiguranja, penzijsko osiguranje u Republici Srbiji

Apstrakt

Penzijsko osiguranje deo je sistema socijalnog osiguranja svih savremenih država. U različitim pravnim sistemima i tradicijama, trenutno postoji veći broj penzijskih sistema. Mnoge države su klasični sistem međugeneracijske solidarnosti u većoj ili manjoj meri modifkovale, tako da je trenutno dominantan sistem tri stuba penzijskog osiguranja. Ovakav razvoj uslovljen je različitim faktorima, među kojima preovlađuju demografski i ekonomski. Kvalitetan sistem penzijskog osiguranja zavisi ne samo od trenutnog modaliteta, već i od projekcije kretanja i evoluiranja različitih faktora koji direktno ili posredno utiču na penzijske fondove i korisnike penzijskog osiguranja. Mnogim državama je zajedničko da poslednjih par decenija imaju značajne probleme sa funkcionisanjem i održavanjem sistema penzijskog osiguranja. U rešenjima koja se pojavljuju kako bi se takvi problemi eliminisali, ili bar njihove posledice ublažile, mogu se pronaći određene zakonitosti, odnosno šabloni delovanja. Na osnovu iskustava u normativnoj reformi sistema penzijskog osiguranja tih zemalja, moguće je pronaći odgovore na pitanja koja su aktuelna i u Republici Srbiji, kao i dati određene preporuke u kom smeru bi se neophodne izmene morale kretati.

Objavljeno
2015-08-31
Kako citirati
Reljanović, M. (2015) UPOREDNA ANALIZA OSNOVNIH ELEMENATA FUNKCIONISANJA SISTEMA PENZIJSKOG OSIGURANJA, Strani pravni život, 59(3), стр. 97-114. Available at: https://www.stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/162 (приступљено: 26 Новембар2022).
Sekcija
Originalni naučni rad