SPECIJALISTIČKA OBUKA KRIMINALISTIČKE POLICIJE U SRBIJI SA OSVRTOM NA SISTEME NEKIH DRUGIH ZEMALJA

  • Zeljko Brkić, M.A. Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije
Ključne reči: policija, kriminalistička policija, specijalistička obuka, program obuke, specijalistički kurs

Apstrakt

Kriminalistička policija se po prirodi svog posla suočava sa najmonstruoznijim i najperfdnijim oblicima ljudske izopačenosti, što je čini stožerom obračuna sa kriminalom. Ona svojim delatnostima materijalizuje zaštitnu funkciju krivičnog prava, te samim tim, forma krivičnopravne reakcije na kriminalna ponašanja dobija svoj potpuniji oblik. Od kriminalističke policije se očekuje da bude dovoljno hrabra, uporna, posvećena svom poslu i principijelna u sprovođenju zakona. Ispunjenje ovih očekivanja iziskuje određene preduslove, oličene prvestveno u sistemskom pristupu na izgradnji obuke kriminalističkih policajaca, koji će svoje lične i profesionalne potencijale za ovaj važan i odgovoran posao razviti, nadograditi i usavršiti kroz proces stručnog osposobljavanja, kao svojevrsnog predvorja uspešne karijere.

Objavljeno
2016-09-30
Sekcija
Pregledni naučni rad