DISCIPLINSKA ODGOVORNOST SUDIJA U REPUBLICI SRBIJI, REPUBLICI HRVATSKOJ, REPUBLICI SLOVENIJI I REPUBLICI MAKEDONIJI

Ključne reči: nezavisnost sudija, imunitet sudija, disciplinska odgovornost, međunarodni standardi, uticaj političkih vlasti

Apstrakt

Jedna od garancija nezavisnosti sudija su i imunitet i disciplinska odgovornost sudija. Disciplinska sudska vlast obuhvata ovlašćenja da se odlučuje o disciplinskoj odgovornosti sudija i predsednika sudova. Normativni model disciplinske odgovornosti sudija osnova je za imunološku zaštitu sudskog sistema i da sudije donesu kvalitetne odluke u razumnom roku.

Pojedine države u tranziciji usaglasile su normativni model disciplinske odgovornosti sa međunarodnim standardima, dok druge države stvaraju normativni model disciplinske odgovornosti pod uticajem političkih vlasti, ne poštujući međunarodne standarde što dovodi do udaljavanja od međunarodnih integracija.

Objavljeno
2016-09-30
Kako citirati
Kandić, T. (2016) „DISCIPLINSKA ODGOVORNOST SUDIJA U REPUBLICI SRBIJI, REPUBLICI HRVATSKOJ, REPUBLICI SLOVENIJI I REPUBLICI MAKEDONIJ“I, Strani pravni život, 60(3), стр. 161-171. Available at: https://www.stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/103 (приступљено: 4 Децембар2022).
Sekcija
Pregledni naučni rad