1.
Milojević S, Janković B. УПОРЕДНИ ПРИКАЗ ГРАНИЧНИХ ПОЛИЦИЈА ДРЖАВА НАСТАЛИХ РАСПАДОМ СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ ФЕДЕРАТИВНЕ РЕПУБЛИКЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ И ГРАНИЧНЕ ПОЛИЦИЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ. SPZ [Интернет]. 31Јан.2012 [цитирано 6Феб.2023];56(1):115-37. Available from: https://www.stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/404