Ječmenić, Milan. ОДГОВОРНОСТ ЗА ШТЕТУ ЗБОГ УСКРАЋИВАЊА НЕОПХОДНЕ ПОМОЋИ. Strani pravni život 56, no. 2 (Април 30, 2012): 352-367. приступљено Август 14, 2020. https://www.stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/393.