Jevtić, Miroljub. ИСЛАМСКО СХВАТАЊЕ ДРЖАВЕ И ПРАВА У ДЕЛУ ИВЕ АНДРИЋА. Strani pravni život 56, no. 2 (Април 30, 2012): 252-269. приступљено Август 7, 2020. https://www.stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/387.