Mrvić-Petrović, Nataša. VARIJANTE ZATVORSKOG TRETMANA KAO ALTERNATIVNE KRIVIČNE SANKCIJE I MERE. Strani pravni život 56, no. 2 (Април 30, 2012): 210-229. приступљено Август 14, 2020. https://www.stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/385.