Petrović, Zdravko, Milan Počuča, и Rajko Tepavac. UGOVOR O OSIGURANJU ŽIVOTA U PRAVU CRNE GORE. Strani pravni život 56, no. 2 (Април 30, 2012): 150-175. приступљено Август 12, 2020. https://www.stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/382.