Fatić, Aleksandar. ОГРАНИЧЕЊА ПРАВНОГ РЕГУЛИСАЊА ЕКСТРЕМИЗАЦИЈЕ ДЕСНИЦЕ У ВЕЛИКОЈ БРИТАНИЈИ. Strani pravni život 56, no. 2 (Април 30, 2012): 47-55. приступљено Август 14, 2020. https://www.stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/376.