Matijević, Milica. СУДСКИ ПОСТУПЦИ ПО ТУЖБАМА ЗА НАКНАДУ ШТЕТЕ НАСТАЛЕ УСЛЕД МАСОВНОГ УНИШТАВАЊА СТАМБЕНЕ ИМОВИНЕ НАКОН ПРЕСТАНКА ОРУЖАНИХ СУКОБА НА КОСОВУ И МЕТОХИЈИ. Strani pravni život 58, no. 3 (Септембар 30, 2014): 185-206. приступљено Август 14, 2020. https://www.stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/224.