Novaković, M. REFORMA SISTEMA KRIPTO LICENCI U ESTONIJI I PREDLOG UREDBE O TRŽIŠTIMA KRIPTO IMOVINE. Strani Pravni život, том 65, изд. 4, Mar. 2022, стр. 687-99, doi:10.5937/spz65-35127.