Đurić, V. NETERITORIJALNA MANJINSKA AUTONOMIJA U ESTONIJI. Strani Pravni život, том 65, изд. 4, Mar. 2022, стр. 597-10, doi:10.5937/spz65-35048.