Buka, A., и E. Broks. PRIMENA PRAVA EVROPSKE UNIJE PRED LETONSKIM SUDOVIMA. Strani Pravni život, том 65, изд. 4, Mar. 2022, стр. 569-77, doi:10.5937/spz65-34937.