Blažo, O. NIŠTAVOST I NEPUNOVAŽNOST UGOVORA KAO POSLEDICA KRŠENJA PRAVA KONKURENCIJE EU I PRAVILA O JAVNIM NABAVKAMA. Strani Pravni život, том 64, изд. 4, Jan. 2021, стр. 69-83, doi:10.5937/spz64-29632.