Nikolić, O. DEKLARACIJA O LJUDSKIM PRAVIMA U ISLAMU IZ KAIRA. Strani Pravni život, том 64, изд. 3, Nov. 2020, стр. 89-97, doi:10.5937/spz64-28285.