Obradović, D. UGROŽAVANJE DRUMSKOG SAOBRAĆAJA U KRIVIČNOM ZAKONODAVSTVU BIVŠIH JUGOSLOVENSKIH REPUBLIKA. Strani Pravni život, том 62, изд. 4, Mar. 2019, стр. 143-6, doi:10.5937/spz0-20365.