Čolović, V. KVALIFIKACIJA KOLIZIONE NORME. Strani Pravni život, том 62, изд. 3, Oct. 2018, стр. 5-24, doi:10.5937/spz1803005C.