Šuput, D. PRAVNI OKVIR KOJI UREĐUJE BORBU PROTIV NASILJA NA SPORTSKIM PRIREDBAMA U EVROPSKIM DRŽAVAMA. Strani Pravni život, том 54, изд. 1, Jan. 2010, стр. 233-6, https://www.stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/593.