Šurbatović, J. UTVRĐIVANJE TRADICIJE SPORTSKE GRANE U SVETU KORIŠĆENJEM FAKTOGRAFSKIH PODATAKA I EKSPERTSKIH PROCENA. Strani Pravni život, том 54, изд. 3, June 2010, стр. 287-02, https://www.stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/561.