Jovašević, D. ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE U UPOREDNOM KRIVIČNOM PRAVU. Strani Pravni život, том 54, изд. 3, June 2010, стр. 257-86, https://www.stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/560.