V. Matijević, M., и V. Erić. MERE AFIRMATIVNE AKCIJE: TERMINOLOŠKO ODREĐENJE I UVODNA RAZMATRANJA O SADRŽINI POJMA. Strani Pravni život, том 54, изд. 3, June 2010, стр. 85-02, https://www.stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/552.