Višekruna, A. PRAVNI TRETMAN POTRAŽIVANJA VEZANIH ZA HARTIJE OD VREDNOSTI U STEČAJU. Strani Pravni život, том 61, изд. 4, Dec. 2017, стр. 123-35, https://www.stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/537.