Knežević – Bojović, A. HARMONIZACIJA KOMPANIJSKOG PRAVA SA PRAVOM EVROPSKE UNIJE I PRAVILA O SLOBODI OSNIVANjA PRIVREDNIH DRUŠTAVA U SPORAZUMU O STABILIZACIJI I PRIDRUŽIVANJU. Strani Pravni život, том 55, изд. 1, Apr. 2011, стр. 129-42, https://www.stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/486.