Čolović, V. INSTITUT COMITY U MEĐUNARODNOM STEČAJU (sa Posebnim Osvrtom Na Pravo SAD). Strani Pravni život, том 55, изд. 2, Aug. 2011, стр. 61-82, https://www.stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/463.