Plavšić - Nešić, A. МЕТОДОЛОШКА ПРАВИЛА ЗА ИЗРАДУ ПРОПИСА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ И ЗЕМЉАМА РЕГИОНА. Strani Pravni život, том 56, изд. 1, Jan. 2012, стр. 322-35, https://www.stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/416.