Kadić, L. ULOGA NOTARA U OSTAVINSKOM POSTUPKU PO POZITIVNIM NASLEDNOPRAVNIM PROPISIMA CRNE GORE. Strani Pravni život, том 56, изд. 1, Jan. 2012, стр. 310-21, https://www.stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/415.