Ilić, A. ПОЈАМ И ВРСТЕ СЛУЖБЕНИЧКИХ СИСТЕМА. Strani Pravni život, том 56, изд. 1, Jan. 2012, стр. 277-90, https://www.stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/413.