Kaljević Zimonja, I., N. Petrović, и J. Vukadinović. ORGANSKA PROIZVODNJA U EVROPSKOJ UNIJI I SRBIJI. Strani Pravni život, том 56, изд. 1, Jan. 2012, стр. 228-3, https://www.stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/410.