Glintić, M. IZAZOVI PRED REPUBLIKOM SRBIJOM U PROCESU HARMONIZACIJE PROPISA U OBLASTI BEZBEDNOSTI HRANE I VETERINARSKE POLITIKE. Strani Pravni život, том 56, изд. 1, Jan. 2012, стр. 215-27, https://www.stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/409.