Risimović, R. PRETNJA UBISTVOM ILI NANOŠENJEM TEŠKE TELESNE POVREDE U ENGLESKOM PRAVU. Strani Pravni život, том 56, изд. 1, Jan. 2012, стр. 169-81, https://www.stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/406.