PETROVIĆ, D. NACIONALNA ZAKONODAVSTVA U SVETLU HARMONIZACIJE SA MEĐUNARODNIM STANDARDIMA ZA ELIMINISANJE TRGOVINE LJUDIMA. Strani Pravni život, том 56, изд. 1, Jan. 2012, стр. 64-86, https://www.stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/401.