Đurić, V. СЛОБОДА ВЕРОИСПОВЕСТИ И ПРАВНИ СУБЈЕКТИВИТЕТ ЦРКАВА И ВЕРСКИХ ЗАЈЕДНИЦА У ЕВРОПСКИМ ЗЕМЉАМА. Strani Pravni život, том 56, изд. 1, Jan. 2012, стр. 24-52, https://www.stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/399.