Ječmenić, M. ОДГОВОРНОСТ ЗА ШТЕТУ ЗБОГ УСКРАЋИВАЊА НЕОПХОДНЕ ПОМОЋИ. Strani Pravni život, том 56, изд. 2, Apr. 2012, стр. 352-67, https://www.stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/393.