Jevtić, M. ИСЛАМСКО СХВАТАЊЕ ДРЖАВЕ И ПРАВА У ДЕЛУ ИВЕ АНДРИЋА. Strani Pravni život, том 56, изд. 2, Apr. 2012, стр. 252-69, https://www.stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/387.