Kovačević, M. PRIVATNI ZATVORI. Strani Pravni život, том 56, изд. 2, Apr. 2012, стр. 195-09, https://www.stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/384.