Petrović, Z., M. Počuča, и R. Tepavac. UGOVOR O OSIGURANJU ŽIVOTA U PRAVU CRNE GORE. Strani Pravni život, том 56, изд. 2, Apr. 2012, стр. 150-75, https://www.stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/382.