Fatić, A. ОГРАНИЧЕЊА ПРАВНОГ РЕГУЛИСАЊА ЕКСТРЕМИЗАЦИЈЕ ДЕСНИЦЕ У ВЕЛИКОЈ БРИТАНИЈИ. Strani Pravni život, том 56, изд. 2, Apr. 2012, стр. 47-55, https://www.stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/376.