Perić, T. ПАУНДОВА КРИТИКА МЕХАНИЧКЕ ЈУРИСПРУДЕНЦИЈЕ. Strani Pravni život, том 56, изд. 2, Apr. 2012, стр. 33-46, https://www.stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/375.