Matić Bošković, M., и S. Nenadić. EVROPSKI STANDARDI U OBLASTI PRAVOSUĐA. Strani Pravni život, том 62, изд. 1, Jan. 2018, стр. 39-56, doi:10.5937/spz1801039B.