Živković, V. „PROMENJENE OKOLNOSTI (HARDSHIP) U FRANCUSKOM, ENGLESKOM I NEMAČKOM PRAV“U. Strani Pravni život, том 56, изд. 3, Apr. 2012, стр. 240-6, https://www.stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/355.