Rakić, I. RELEVANTNO TRŽIŠTE I TEST PRETPOSTAVLJENOG MONOPOLISTE U AMERIČKIM SMERNICAMA O HORIZONTALNIM KONCENTRACIJAMA. Strani Pravni život, том 56, изд. 3, Apr. 2012, стр. 95-04, https://www.stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/347.