Matijević, M. О НЕКИМ АСПЕКТИМА СИСТЕМА ОПОРЕЗИВАЊА НЕПОКРЕТНОСТИ НА КОСОВУ И МЕТОХИЈИ И ИМОВИНСКИМ ПРАВИМА ИНТЕРНО РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА. Strani Pravni život, том 56, изд. 3, Apr. 2012, стр. 19-40, https://www.stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/343.