Magerudis-Petkovski, D., A. Savović, и A. Danilović. NORMATIVNO PRAVNI OKVIR UPRAVLJANJA MEDICINSKIM OTPADOM U REPUBLICI SRBIJI. Strani Pravni život, том 57, изд. 1, Dec. 2013, стр. 353-69, https://www.stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/335.