Živković, T. PRIMENA KAZNENOG PRAVA PREMA ZAKONU O ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE. Strani Pravni život, том 57, изд. 1, Jan. 2013, стр. 322-3, https://www.stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/333.