Uljanov, S. „MEĐUNARODNA POLICIJSKA SARADNJA U BORBI PROTIV ORGANIZOVANOG KRIMINALA, SA POSEBNIM OSVRTOM NA PROBLEM TRGOVINE LJUDSKIM ORGANIM“A. Strani Pravni život, том 57, изд. 1, Dec. 2013, стр. 272-89, https://www.stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/328.