Joksić, I. ЗАКОНСКА РЕГУЛИСАНОСТ ДЕТЕКТИВСКЕ ДЕЛАТНОСТИ У ХРВАТСКОЈ. Strani Pravni život, том 57, изд. 1, Jan. 2013, стр. 255-70, https://www.stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/327.