Lopičić-Jančić, J. PREGLED UPOREDNOG PRAVA NEKIH DRŽAVA U POGLEDU KRIVIČNOPRAVNE ZAŠTITE RANJENIKA I BOLESNIKA. Strani Pravni život, том 57, изд. 1, Jan. 2013, стр. 233-5, https://www.stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/326.